NESTLÉ ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СОДРЖИНА.

Со поднесување на вашата содржина, потврдувате дека сте ги прочитале и разбрале овие општи услови и правила, и со тоа потврдувате дека се согласувате да бидете обврзани кон истите. Ако вашата содржина е избрана, ќе бидете контактирани преку социјалните медиуми, и од вас ќе биде побарано да се согласите Nestele` да може да ја користи на социјалните медиуми, каналите и веб - страниците кои се во сопственост на Nestele`. За да потврдите дека ги прифаќате овие услови, едноставно одговорете со “Hashtag“ (#) на испратеното. Доколку не се добие одговор во рок од 7 дена од барањето, содржината нема да се користи. Овие услови и правила преовладуваат кај секој договор што вие или вашиот работодавач го имате со која било компанија во групацијата Nestele`. Ние законот го почитуваме многу сериозно. Доколку некоја содржина не е во согласност со овие услови, ние го задржуваме правото да ги преземеме сите неопходни чекори. Овие услови може да ги промениме во секое време, без претходна најава.

1.Вашата содржина. Ве молиме запомнете дека сте законски одговорни за она што го поднесувате. Ве молиме, пред да ја поднесете вашата содржина уверете се дека се почитуваат следниве правила:

1.1 Права на интелектуална сопственост. Мора да бидете автор на содржината или да имате авторско овластување. Ако немате законско мнозинство или имате законски старател, ве молиме добијте нивно итно овластување пред да поднесете каква било содржина. Ако добиеме известување за повреда, ќе ја отстраниме целата содржина и ќе соработуваме со сопствениците на авторските права за да ги решиме овие проблеми. Со поднесување на вашата содржина, вие на Nestlé му давате бесконечна гаранција (освен во врска со авторските права, за максимален период на заштита на авторски права достапен според важечкиот закон од било која јурисдикција, неотповиклива, неексклузивна, подлиценцирана, светска лиценца за користење, копирање, уредување, модифицирање, адаптирање, преведување, комуниција со јавноста, објавување, дистрибуција, создавање деривативни дела и комбинирање на вашата содржина (во целина или делумно, сама или со други елементи, во кој било формат од кој било медиум). Со можност да одлучиме да не ја објавиме вашата содржина.

1.2 Права на личноста. Ако некој поединец се појави во вашата содржина, мора да го известите за овие услови и да добиете итно овластување. Ако тие немаат законско мнозинство или имаат законски старател, ве молиме да добиете итно овластување од нивните родители или законски старател пред да поднесете каква било содржина.

1.3 Приватност. Не смеете да испраќате или да поднесувате содржина што е во спротивност со нечии права за приватност, ниту да давате информации за контакт за себе или за некој друг, или да барате лични информации од кој било корисник. Вашата приватност е многу важна за Nestele`. Ние ќе ги користиме вашите лични податоци во согласност со нашата политика за приватност објавена на http://www.maggi.mk. Ве молиме запомнете дека секоја информација откриена во вашата содржина може да стане јавна информација.

1.4 Забрането однесување. Не смеете да испраќате или да поднесувате содржини: (а) што се несоодветни, незаконски, непристојни, клевети, заканувачки, малтретирање, порнографски, вознемирувачки, омразни, расно или етнички навредливи; (б) што се повреда на нечија приватност, права на слика или права на интелектуална сопственост; (в) што поттикнуваат незаконско однесување; (г) што може да претставуваат закана за системот (спам, вирус, тројанец, злонамерен или штетен софтвер или друг материјал што може да ја прекине, уништи или ограничи функционалноста на системот). Не смеете: (д) да користите автоматизирани средства (роботи, роботи, итн.) или да направите нешто за да се мешате или да ја нарушите веб - страницата или системот или заштитата на истата и сите информации содржани во неа (вклучително и обратно инженерство). (ѓ) да испраќате или да поднесувате содржини што ги прекршуваат овие услови и правила. Не смеете да користите никаква платформа на Nestele` за комерцијални цели, за рекламирање или барање во врска со кој било производ или услуга како и за петиции, кампањи или шеми. Не смеете да се претставувате како некој друг.

 

2. Се согласувате да ги држите заштитено Nestele` и неговите службеници, вработени и даватели на лиценци од и против сите загуби, штети и трошоци што произлегуваат од каква било повреда на овие услови.

3. Без одобрување. Ние не поддржуваме производи, услуги, поединци или ставови содржани во вашата содржина.

4. Контакт. Ве молиме контактирајте не за да пријавите било каква повреда или ако сакате да го повлечете вашето овластување.

5. Право и јурисдикција. Овие услови и секој спор или побарување што произлегува од или во врска со оваа веб -страница или содржината се регулирани со швајцарското право и се поднесуваат до ексклузивната надлежност на судовите во Вауд.